Skip to main content
 • "Ανακαλεί το παρελθόν - Αποτυπώνει το παρόν - Σχεδιάζει το μέλλον."

 • "Σχεδιάζουμε το αύριο"

 • "Με όραμα και υπεύθυνα"

Πλανητική ΑΕ
Δυναμικές Μελέτες Χώρου

Η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 1993 από έμπειρους Μηχανικούς Μελετητές, με κύριο μέτοχο τον Αντωνίου Γεώργιο, τοπογράφο, πολιτικό μηχανικό και νομικό. Στόχος ήταν και παραμένει η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε λοιπούς οργανισμούς Δημοσίου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Οι επενδύσεις στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία ξεπερνούν τα 2 εκ. ευρώ και αφορούν εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών της ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι κατηγορίες των πτυχίων του γραφείου μελετών μας, ο βαθμός και η δυναμικότητα των ποικίλλει ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους της εταιρείας μας.

Το Γραφείο Μελετών της εταιρείας μας κατέχει πτυχίο Ε' στην κατηγορία 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων), πτυχίο Ε' στην κατηγορία 16 (Τοπογραφικές Μελέτες).

Από το 1994 η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την INTERGRAPH HELLAS AE για την προώθηση λύσεων στον χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπισης, Χαρτογραφίας, Περιβαλλοντικών και Γεωλογικών Μελετών, καθώς και εφαρμογών Διαχείρισης Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Επίσης με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 29-12-2000 εγκρίθηκε η συνεργασία του γραφείου μελετών της εταιρείας μας με την "ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε".

Η έδρα της εταιρείας περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους, άνω των 800 τ.μ. και διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που εξασφαλίζουν άνετη και παραγωγική εργασία.

Οι επιμέρους κατηγορίες ενασχόλησης της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. περιλαμβάνουν :

 • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Μελετών Κυκλοφορίας
 • Τμήμα Μελετών Εθνικού Κτηματολογίου & Αγροτικών Μητρώων
 • Τμήμα Τοπογραφικών / Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Τμήμα Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας
 • Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Τμήμα Υδραυλικής Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Οδών
 • Τμήμα Μελετών Οικονομοτεχνικής Σκοπιμότητας
 • Τμήμα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου

Η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από το 1998, με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 από την TUV AUSTRIA για την εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. απαρτίζεται από πενήντα και πλέον εργαζόμενους, στην πλειονότητά τους μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, όπως Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Πληροφορικής καθώς και Οικονομολόγοι και Νομικοί. Τα στελέχη της εταιρίας, μέσα από συνεχή ενημέρωση σε θέματα προδιαγραφών, εξελίξεων και τεχνολογιών αιχμής είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις εκπόνησης μελετών, σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών έργων.

Ο εξοπλισμός που διαθέτει η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και περιλαμβάνει τοπογραφικό εξοπλισμό υπαίθρου (GPS, Total-Stations, χωροβάτες κλπ.), πλήρη μηχανοργάνωση γραφείου σε hardware και software (φωτογραμμετρικούς σταθμούς Imagestation της Intergraph, σαρωτή Photoscan για σάρωση αεροφωτογραφιών, λογισμικό ανάπτυξης και σχεδιασμού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και χωρικών βάσεων δεδομένων Intergraph Geomedia Professional, σταθμούς εργασίας της σχεδιαστικής πλατφόρμας Microstation, συστήματα κτηματολογίου Intergraph Geomedia KT, λογισμικό σχεδιασμού και μελέτης συγκοινωνιακών έργων Inroads Bridge, Site, Survey και Inrail της Bentley, καθώς και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών. Το σύνολο του εξοπλισμού εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση στην ποιότητα και την ταχύτητα των υπό εκπόνηση μελετών.

Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία δράσης της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., η μεθοδολογία εκπόνησης μελετών και ο σχεδιασμός κάθε έργου στηρίζεται στο θεμελιώδες τρίπτυχο :

.....Ανακαλεί το παρελθόν - Αποτυπώνει το παρόν - Σχεδιάζει το μέλλον.....

ή μονοφραστικά :

Μελετά ψηφιακά και εναλλακτικά το «γίγνεσθαι»

Οι τρεις παραπάνω φάσεις περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τις παρακάτω ενέργειες/δράσεις:

1η φάση :

Ανάκληση του ιστορικού παρελθόντος και των χωροχρονικών μεταβολών της περιοχής μελέτης και κατασκευής του έργου, με τη συλλογή όλων των σχετικών με τη μελέτη στοιχείων (ιστορικά κείμενα που αφορούν σεισμικότητα, υδρογραφία-υδρολογικά μεγέθη, γεωλογία, καθιζήσεις, ρήγματα, παλαιότεροι υπάρχοντες χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, ιδιοκτησιακό καθεστώς, υπάρχουσες μελέτες που αφορούν, σχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται με το υπό μελέτη έργο κλπ.)
Όλα τα παραπάνω μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή και σε ξεχωριστά επίπεδα.

2η φάση :

Λεπτομερής ηλεκτρονική καταγραφή και αποτύπωση (δορυφορική – φωτογραμμετρική – επίγεια) της σημερινής υπάρχουσας κατάστασης και συλλογή όλων των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν την περιοχή του υπό μελέτη έργου. Ολα τα παραπάνω επίσης καταχωρούνται σε ξεχωριστά επίπεδα.

3η φάση :

Μελέτη και ουσιαστικός σχεδιασμός του μελλονικού έργου, ο οποίος προκύπτει μετά από την αξιολόγηση, σύγκριση, συσχέτιση και προβολή στο μέλλον όλων των στοιχείων, πληροφοριών και μελετών των δύο προηγούμενων φάσεων (παρελθόντος – παρόντος). Τα παραπάνω γίνονται με τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη, ενώ ταυτόχρονα αυτό να είναι εναρμονισμένο με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Μας εμπιστεύονται

Θέσεις εργασίας

Στείλτε μας το βιογραφικό σας με email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με fax στο 210 64 41 372.

Η φόρμα υποβολής βιογραφικού παρατίθεται ακολούθως σε μορφή pdf:

Κατέβασμα

"Ανακαλεί το παρελθόν
- Αποτυπώνει το παρόν -
Σχεδιάζει το μέλλον."

Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα.

bc
Αλεξανδρουπόλεως 23, Αθήνα
115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 643 5005, 210 643 5224
Fax: 210 644 1372
Email: mail(@)planitiki.gr
Αρ. ΓΕΜΗ:

Πολιτικές

 • Όροι χρήσης
 • Απόρρητο

Χρήσιμα

bc bc
bc

© WebSite and Digital Marketing by EarthOnWire.